IPESOFT PM TOOLKIT

ipesoft pm toolkit

  charakteristika

  použitie

  benefity

  referencie

  download

 

IPESOFT PM TOOLKIT (Performance Monitoring Toolkit)

Základom úspechu každého podniku je optimálne využívanie kapacity strojov a ľudských zdrojov.

 • Viete merať, na koľko percent reálne využívate vaše zdroje?
 • Ako dlho zariadenie bez prerušenia vyrába?
 • Viete kedy nastal prestoj, ako dlho trval, a prečo ste nevyrábali?
 • Poznáte počet vyrobených kusov za hodinu?
 • Porovnávate ho so stanovenou normou?

Tieto a ďalšie údaje o chode zariadenia umožňuje zberať IPESOFT PM Toolkit (Performance Monitoring Toolkit). Údaje získava bez zásahu obsluhy, automaticky a v reálnom čase s presnosťou na sekundy. Obsluha cez dotykový panel doplní svoje meno, výrobok, na ktorom práve pracuje a typ prestoja pri jeho vzniku. IPESOFT PM Toolkit ihneď všetko prehľadne zobrazí a zároveň archivuje.

 

Poznáte najväčšie straty efektivity?

IPESOFT PM TOOLKIT vyhodcuje straty času, výkonu a kvality. Používa metodológiu celkovej efektivity zariadenia (OEE – Overall Equipment Effectivity). Efektivitu uvidíte v troch dimenziách:

 • dostupnosť zariadenia – porovnáva čas, kedy zariadenie naozaj vyrábalo voči času, kedy vyrábať mohlo (na základe automatického sledovania neplánovaných prestojov)
 • výkon zariadenia – porovnáva reálne vyrobené množstvo so stanovenou normou
 • kvalita – porovnáva počet vyrobených kusov s počtom kusov v prvej kvalite

IPESOFT PM TOOLKIT vám pomocou monitorovania OEE umožní efektivitu výrazne zvýšiť a ďalej systematicky zlepšovať.

 

Benefity plynúce z inštalácie riešenia IPESOFT PM TOOLKIT

Identifikácia úzkych miest – Meranie OEE úzkeho miesta poukáže na jeho skryté kapacity. Cielená optimalizácia zvýši priepustnosť a zrýchli celý výrobný tok. Ak zvažujete kúpu ďalšieho výrobného zariadenia alebo pridanie pracovnej zmeny, meranie efektivity úzkeho miesta vloží do vašich rúk objektívne informácie pre ďalšie rozhodovanie.

 

Skrátenie výrobného cyklu – transparentné zobrazenie strát efektivity vám umožní cielene a systematicky zlepšovať výrobné procesy. Vďaka nepretržitému meraniu OEE uvidíte „v priamom prenose“ účinok vašich zlepšení a môžete dlhodobo kontrolovať, či ich pracovníci dodržiavajú. Celý proces optimalizácie efektívne riadite. Vyrobíte viac výrobkov pri rovnakých fixných nákladoch.

 

Vizualizácia plnenia noriem – výkon každého zamestnanca uvidíte vyjadrený objektívne odmeraným percentom. Zamestnancov môžete motivovať na základe skutočností, ktoré si každý môže overiť. Priebežná informovanosť zamestnancov im umožní zamerať sa na svoj výkon a lepšie dosahovať ciele, ktoré im stanovíte. Zo skúsenosti vieme, že vizualizáciou výkonov prispejete k pokoju na pracovisku a eliminujete diskusie o výške odmien pracovníkov. Motivovaný kolektív často krát zo svojho vnútra prirodzene vypudí tých, ktorí bránia v dosahovaní žiadaného výkonu.

 

Zmena správania obsluhy – získate pravdivé a objektívne informácie o počte a dĺžke prestojov. Výrobné zariadenie a pracovníci sú neustále monitorovaní, už niet kam sa skryť. Z našej skúsenosti tento fakt prináša zvýšenie produktivity o 3 – 9 % v priebehu jedného mesiaca.

 

Presné podklady pre výkonnostné odmeny – získate dôveryhodné podklady o počte vyrobených kusov a plnení noriem zamestnancov. Namiesto paušálnej hodinovej sadzby môžete zamestnancov motivovať výkonnostnou odmenou.

 

Menej papierovania – výrobných pracovníkov odbremeníte od papierovania a vykazovania výkonov. Oni získajú viac času na prácu a vy presné a dôveryhodné podklady pre analýzy.

 

Problémové zariadenia – ak sa zariadenie pričasto kazí, získate dôkazné záznamy o poruchovosti.

 

Vykonať analýzu SMED (Single minute exchange of Dies) - metóda na skracovanie časov pretypovania (zoradenia) výrobných zariadení.

 

Vykonať analýzu výrobných cyklov – umožňuje zamerať sa na trvanie výrobných cyklov zariadenia za zvolený časový úsek a tým zistiť, či zariadenie pracovalo v zmysle normovaných nastavení.

 

Minimálne investície a rýchla návratnosť - informácie za jednu sekundu. Inštalácia za jeden deň. Návratnosť za jeden mesiac.


Článok o riešení IPESOFT PM Toolkit na stránkach spoločnosti Frauhofer IPA Slovakia

 

Spoločnosti využívajúce riešenie IPESOFT PM TOOLKIT

 • AVEX electronics, Oravská Lesná, SR
 • BEZ TRANSFORMÁTORY, Bratislava, SR
 • FINIDR, Český Těšín, ČR
 • IAC Group (Slovakia), Lozorno, SR
 • Linaset, Budišov nad Budišovkou, ČR
 • LKW Komponenten, Bánovce nad Bebravou, SR
 • MINITÜB SLOVAKIA, Čeľadice, SR
 • MSV Metal Studénka, Studénka, ČR
 • NEOGRAFIA, Martin – Priekopa, SR
 • Plastcom, Nové Mesto nad Váhom, SR
 • RF, Malacky, SR
 • TESLA Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok, SR
 • Tristone Flowtech, Hrádek nad Nisou, ČR

2000-2013 © IPESOFT spol. s r. o. Všetky práva vyhradené. Ipesoft je ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok.